Bijtelling

Bijtelling, een veel gehoord woord in de media. Maar wat is bijtelling nu precies?

Wat is bijtelling?

In de ogen van de Belastingdienst is een auto van de zaak een vorm van salaris. Dit betekend dat hier belasting over betaald moet woden. Deze belasting heet bijtelling. De hoogte van de bijtelling, het zogenaamde bijtellingspercentage, is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het percentage bijtelling dat betaald moet worden.

Bijtelling berekenen

De bijtelling wordt berekend over de waarde van de auto. Dit bedrag is afhankelijk van de klasse waar de auto invalt. Stel dat je een auto least met een waarde van 30.000 euro, en dat er voor deze auto 20% bijtelling betaald moet worden. Dat betekend dat er per jaar 6.000 euro bij het bruto salaris moet worden opgeteld. (20% x € 30.000 = € 6.000).

Over dit bedrag zal inkomstenbelasting betaald moeten worden. De meeste mensen vallen in de belastingschijf van 42%. Dit betekend dat er over deze 6.000 euro 42% belasting verschuldigd is. Per jaar is dit maar liefst € 2.520 aan te betalen belasting.

Door te kiezen voor een auto die in een lagere bijtellingsklasse valt kan er dus elk jaar veel geld bespaard worden. De regels voor de bijtelling worden in 2015 en 2016 verder aangescherpt. Het is dan ook belangrijk om bij de aanschaf van een nieuwe leaseauto hier rekening mee te houden. De komen jaren blijft er een extra gunstige bijtellingsklasse (4%) voor volledig elektrische auto’s.

bewindvoering aanvragen in Nijmegen

Wanneer krijg je te maken bewindvoering?

Veel mensen hebben heden ten dage te maken met schulden. Soms omdat ze een gat in de hand hebben en soms omdat ze zijn ontslagen. De mensen die in deze situatie zitten kunnen na verloop van tijd dusdanig in de schulden komen dat ze geen uitweg meer weten. Ze zullen dan genoodzaakt zijn om een verzoek in te dienen bij de rechter voor de schuldsanering. Wanneer je in het schuldsanering traject komt, zal je hulp krijgen om je schulden in een periode van 3 tot 5 jaar af te lossen. Alle schulden welke na deze periode overblijft zullen worden kwijtgescholden.

De bewindvoering zal gedurende de genoemde periode van 3 tot 5 jaar door een bewindvoerder gedaan worden. De rechter zal beslissen wie de bewindvoerder zal worden. Daarnaast zal er ook een rechter-commissaris toegewezen worden door de rechter. De bewindvoerder zal verslag moeten uitbrengen aan de rechter-commissaris. Het voordeel van dit traject is dat je na afloop van dit traject schuldenvrij bent en een nieuwe start kan maken.

Bewindvoering aanvragen

Het is bij het bewindvoering aanvragen wel van belang dat het duidelijk is dat er een verschil bestaat tussen bewind en curatele. Overigens wordt het op jaarbasis nog relatief vaak toegepast. Ongeveer zesduizend mensen worden onder bewind geplaatst door een kantonrechter. Dit komt meestal omdat ze beperkingen hebben, maar soms hebben mensen een gat in de hand en is bewindvoering nodig om te voorkomen dat ze (nog) meer schulden maken.

De bewindvoering kan worden aangevraagd door mensen in de naaste omgeving van degene die het betreft. Dit kan een partner zijn of bloedverwanten. Wanneer de bewindvoering eenmaal is toegewezen zal de bewindvoerder aan de slag gaan en kan de belanghebbende niet meer zelf financiële beslissingen nemen.

Bewindvoering Nijmegen

Je kunt ook zelf bewindvoering aanvragen. In Nijmegen kun je bij diverse instanties en bedrijven terecht waar je bewindvoering kunt aanvragen. Bewindvoering Nijmegen is dan ook een veel gebruikt zoekwoord voor mensen die een bewindvoerder zoeken uit de omgeving van Nijmegen. Als je een bewindvoerder zoekt kun je kijken naar welke mogelijkheden er zijn. Misschien dat je voor een familielid of een kennis bewindvoering aanvraagt. Als je een bewindvoerder hebt gevonden dan weet je ook nog niet direct of het een goede bewindvoerder is. Professionele bewindvoerders moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen.

Taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder heeft doorgaans de opdracht om zaken zoals geld, rechten en ook goederen van degene die het betreft die een waarde vertegenwoordigen zo goed mogelijk te beheren. Hij of zij wordt bijvoorbeeld geacht om feitelijke handelingen zoals onderhoud van herstelwerkzaamheden te verrichten, huur te incasseren, maar ook rechtshandelingen te verrichten zoals het sluiten van koop- of arbeidsovereenkomsten in geval een bedrijf beheerd moet worden.

Als de bewindvoering begint zal de bewindvoerder eerst kijken naar de goederen die een vermogen vertegenwoordigen. Jaarlijks zal de bewindvoerder dit verantwoorden aan de kantonrechter. Dit doet de bewindvoerder ook als het bewind aan een ander wordt overdragen. Dit geldt ook wanneer de bewind periode eindigt. Er kunnen gedurende deze periode ook geschillen ontstaan. Bij geschillen tussen bewindvoerder en degene wiens belangen hij of zij behartigt, zal de kantonrechters beslissen.

Android op je TV?

android stickMaak van je TV een Smart TV!

Maak met de Android TV Stick al je andere apparaten overbodig. Kijk films en tv series via deze Android mini pc!

Deze Android Stick kan alles wat je telefoon ook kan en wellicht nog veel meer.

  • Internet op je tv? Geen probleem. Dat kan met Google Chrome of een andere browser
  • Films kijken vanaf een USB hardeschijf, NAS, PC, PS3 of ander medium? Geen probleem.
  • Full HD films kijken of 3D films? Geen probleem, 1080P wordt ondersteunt net als 3D.
  • Recenete Android versie beschikbaar? Ja Android 4.2 is al uit voor Android Sticks
  • Bellen en chatten? Ja, met Skype of andere programma’s kun je zelfs met een usb webcam bellen

Kom meer te weten over de Android Stick en kijk op http://androidstick.nl